Οικογένεια Κολοκυνθίδες (Cucurbitaceae)

Αγγούρι (cucumis sativus), Καρπούζι (citrulus vulgaris), Κολοκύθι (cucurbita pepo), Πεπόνι (cucumis melo)

Oικογένεια Λειριίδες (Liliaceae)

Κρεμμύδι (Allium cepa), Πράσο (Allium porrum)

Οικογένεια Ροδίδες (Rosaceae)

Φράουλα

Οικογένεια Σολανίδες (Solanaceae)

Μελιτζάνα (Solanum melongena), Πατάτα (Solanum tuberosum), Πιπεριά (Capsicum annuum), Τομάτα (Lycopersicum esculentum)

Οικογένεια Σταυρανθή (Cruciferae)

Κουνουπίδι (Brassica oleracea var. Botrylis), Λάχανο (Brassica oleracea var. capitata)

Oικογένεια Σύνθετα (Compositae)

Αγγινάρα (Cynara scolymus), Αντίδι (Cichorium endivia), Μαρούλι (Lactuca sativa), Ραδίκι (Cichorium intybus)

Οικογένεια Χηνοποδιίδες (Chenopodiaceae)

Πατζάρι (Beta vulgaris var. esculenta), Σέσουλο (Beta vulgaris var. cicla), Σπανάκι (Spinacia oleracea)